Paldies visiem skolēniem, kuri ir mācījušies pēc savām spējām.
Īpašs paldies tiem, kuru liecībās ir tikai augsti vērtējumi (7, 8, 9, un 10 balles)
SUDRABA atzinība (Lasīt!)

zelts
9 skolēnu liecībās ir tikai 8, 9 vai 10 balles. Šie skolēni saņēma ZELTA atzinību (Lasīt!) par ļoti augstiem mācību sasniegumiem.
Paldies vecākiem par savu bērnu atbalstu un sadarbību ar skolu.