“Vingro svaigā gaisā!”

Olimpiskā diena 2017 Krimuldas vidusskolā

Skatīt foto!

22.septembrī 563 norises vietās visā Latvijā notika “Olimpiskā diena 2017”, kas kopā pulcēja 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām.

Jau septīto gadu Krimuldas vidusskolā tika organizēta Olimpiskā diena. Olimpiskajā dienā piedalījās Krimuldas vidusskolas un Lēdurgas pamatskolas skolēni , skolotāji un skolas darbinieki. Olimpiskā diena sākās ar kopīgu pulcēšanos skolas priekšā un gājienu uz sporta laukumu. Olimpisko dienu atklāja skolas direktore Rita Erdmane un apsveikuma vārdus teica Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis. Pēc LOK himnas olimpiskās dienas lāpu stadionā ienesa 11.klases skolniece Alise Eiduka un nodeva pirmās klases pārstāvim. Olimpiskās dienas lāpa no klases uz klasi aizceļoja līdz 12. klases skolniecei Evelīnai Timermanei, kas iededza galveno lāpu.

Olimpiskās dienas vienotais pasākums visā Latvijā sākās ar kopīgu vingrošanu. Vingrošanas komplekss tika apgūts sporta stundās. To varēja mācīties arī individuāli vai skolas aktu zālē pie lielā ekrāna. Vingrošanu vadīja skolas galvenās vingrotājas: Linda Baltā, Kristija Ločmele, Viktorija Vēvere, Kate Zaltāne un Evelīna Timermane.

Pēc kopīgās iesildīšanās sākās sacensības pretstafetēs, kur labākās pa klašu grupām bija 2.b,4.b,Lēdurgas 7.kl. un 9.klases. Apļa stafetēs ātrākās bija 2.b,3.b, Lēdurgas 7.kl. un 10.klase.

Olimpiskās dienas pārējās aktivitātes bija saistītas ar tūrisma elementiem un precizitāti. Staigāšanā pa līdzsvara lenti labākie bija 2.b, 4.a,7.b,10. klase. Tarzāna lēcienā vislabāk veicās 2.b, 4.a,7.b, 10.klasei. Metienos mērķī vistrāpīgākie bija 2.b,4.a,6.b un 10.klase. Futbolgolfā un frisbijgolfā visprecīzākie 2.a,3.b,7.a,9. Skrējienā ap stadionu ar priekšmetu, ko darīja tikai 1.-4.klases, visātrākie 2.a un 3.b. Saskaitot visās disciplīnās iegūtos punktus un vietas, 1.-2.kl.gr. uzvarēja 2.a klase (kl. audz. Inese Loka), 3.-4.kl. gr. labākā 3.b klase (kl. audz. Evija Treija), 5.-7.kl.gr. pirmā 7.a klase (kl. audz. Daiga Zandberga), bet galveno balvu un pirmo vietu 8.-10.kl.gr. ieguva 10.klase: Antonovs Toms, Aumeistars Reinis, Ābele Ansis, Ādamsons Dainis, Baltā Linda, Bankava Lelde, Beķere Mare, Bondars Emīls, Bulmeistars Niks, Būmane Ineta, Freimanis Madars, Garāns Niklāvs, Janševskis Rūdolfs, Kalniņš Māris, Kandavniece-Kurbanova Ilze, Kozuliņa Sigita, Lipiņš Ernests, Ločmele Kristija, Mežals Ernests, Rozenberga Annija, Rupeika Elina, Saltums Ričards, Sangkakahun Thamonvan- skolniece no Taizemes, kas mācās mūsu skolā AFS Latvijas starpkultūras programmas ietvaros, Sināts Renārs, Šēfers Emīls, Šics Egils, Vēvere Viktorija (kl. audz. Aira Kurtiņa).

Olimpiskā diena nevarētu noritēt tik raiti bez palīgiem-tiesnešiem, 12.klases skolniekiem, skolotājām Lizas Civiļovas, Intas Poēmas, Daigas Zandbergas, Dagnijas Ozoliņas, Maijas Kaņepes, saimnieka Aivara Auznieka, Sanitas Atares-galvenās fotogrāfes, peldbaseina vadītājas Līgas Ozoliņas, Kristapa Turavska un visiem brīvprātīgajiem, kas palīdzēja sakārtot sporta laukumu pirms un pēc sacensībām.

Ar “Olimpisko dienu 2017” šogad sāksies “Eiropas Sporta nedēļas” pasākumu programma. “Eiropas Sporta nedēļa” norisināsies 23.-30.septembrī un tās mērķis būs veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tiks aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Aira Kurtiņa, Olimpiskās dienas organizatore