Profesionālā izglītības programma ”Projektu vadība vidusskolēniem” 

Lasīt!