Krimuldas vidusskola ir starp 35 Latvijas skolām, kuras piedalās Latvijas Universitātes UNESCO Mediju un informācijas pratības katedras pētījumā pēc Latvijas Kultūras ministrijas pasūtījuma par 9-16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpatību, lai noskaidrotu viņu zināšanas, paradumus, attieksmi dažāda veida mediju un citas informācijas lietošanā, izvērtēšanā, risku un priekšrocību apzināšanā. Pētījums nav paredzēts kā skolēnu tests vai zināšanu pārbaude. Krimuldas vidusskolā tiks aptaujāti 5.b un 8.klases skolēni.

Iegūtie rezultāti valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ļaus pilnveidot jau esošos un plānot jaunus medijpratības sekmēšanas pasākumus.Pētījuma veicēji garantē skolēnu sniegtās informācijas pilnīgu konfidencialitāti.