Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,

Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,

Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai

Un saule liek pār mūsu druvām līt.

/L.Breikšs/

 

Ikvienam stipru veselību, izturību un mīlestību pret savu valsti un līdzcilvēkiem!

Krimuldas vidusskola šajos svētkos ir sagatavojusi video sveicienu https://youtu.be/zdy-OoU1VPY