Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
       /Laimonis Vāczemnieks/

Pirms Latvijas dzimšanas dienas katra sākumskolas klase izzināja Latvijas nozīmīgākos faktus un simbolus.

Bērni aktīvi iesaistījās izzinošas informācijas meklēšanā par Latvijas prezidentiem un valsts simboliem, gadskārtu svētkiem, nacionālajiem simboliem un Latvijas slavenībām.

Paldies sākumskolas skolotājām un bērniem par skaisto un izglītojošo gaiteņu noformējumu.

Vairāk ŠEIT!