Skolotājas, kas dzied

 

Latvijas dzimšanas dienas gaidās rīts skolā sākās ar skolotāju izpildīto R.Paula un L.Brieža dziesmu “Cielaviņa”.

 

 

Koncertos “Daudz laimes Latvijai 105. dzimšanas dienā” skanēja patriotiskā dziesmu konkursa godalgoto vietu ieguvēji (2.a, 2.b, 3.b, 4.a, 4.c, 5.a, 7.b, 8.b, 9.a, 10. klases) izpildītās dziesmas. Koncertu kuplināja skatuves runas pulciņu dalībnieku un deju grupas priekšnesumi. Mēs esam lepni un gandarīti, ka spējam iepriecināt Latviju dzimšanas dienā!

Daudz laimes, Latvija!

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā Dz.Grinberga