7 skolēni 19.martā piedalījās Siguldas novada skolēnu skatuves runas konkursā. Konkurss pilveidoja skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Paldies skolotājām Astrīdai Podziņai un Zaigai Zarembai par skolēnu sagatavošanu konkursam.Skatuves runas konkursā dalībnieki Konkursā piedalījās un atzinību saņēma:

Miķelis Lagzdons (2.kl.)

Rēzija Liepiņa (3.kl.)

Edvards Eisaks (4.kl.)

Aleksandra Gžibovska (4.kl.)

Madara Vimba (4.kl.)

Ričards Skujiņš (6.kl.)

Mareks Skujiņš (7.kl.)

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Dz.Grinberga