Skolēni atraktīvā veidā iejūtās Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikuma audzēkņa ādā

Karjeras nedēļas 2023 ietvaros 19.oktobrī skolā viesojās Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikuma pārstāvji. Par mācību iespējām skolēniem stāstīja tehnikuma audzēkņi. Skolēni tika iepazīstināti ar bagāto kursu piedāvājumu, kā arī tika rādīti audzēkņu darbi.

Baigās skolēniem atraktīvā veidā bija iespēja iejusties Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikuma audzēkņa ādā.

Karjeras konsultante K.Eigenfelde