eraf

 Krimuldas vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001″Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Pirmo apzināto informāciju mēs par karjeras veidošanās procesu iegūstam skolā, paralēli zināšanu apguves procesam.

Krimuldas vidusskola jau no pirmsākumiem ir iesaistījusi katru bērnu savas karjeras veidošanās procesā, līdz šim gan neakcentējot vārdu “karjera”. No marta beigām arī esam iesaistījušies projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurš mums dod finansiālu atbalstu dažādu pasākumu un ekskursiju organizēšanā ar mērķi izzināt dažādas profesijas, gūt informāciju par tālākās izglītības iespējām gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas beigšanas. Pozitīvi, ka varam veidot sadarbību ar G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem, iesaistot arī viņus atsevišķos pasākumos.

Lasīt visu rakstu!

Skolēni maija un jūnija  mēnesī iepazinās ar dažādām profesijām, apmeklējot radošās darbnīcas, uzņēmumus un muzejus. (Lasīt!)

Tikšanās ar žurnālistu A. Bogustovu

Tikšanās ar žurnālistu U. Jokstu

Profesiju rīts – vecāki skolēniem stāsta par savu profesiju

Projektu nedēļā 5. – 11. klases prezentē savas profesiju mājas