Skolnieki tur lāpas

Šī gada 13. janvārī, Barikāžu dienā, plkst. 16.30 , Cēsīs, Livonijas Ordeņa pilī, Krimuldas vidusskolas, divu  Cēsu skolu, Liepas pamatskolas, Valmieras, Dikļu pamatskolu jaunsargu vienību jaunsargu kandidāti pieņēma svinīgo solījumu un kļuva par pilntiesīgiem jaunsargiem, kuri izturējuši trīs mēnešu pārbaudes laiku. Pirms pasākuma visi bija satraukušies, jo pietiekoši daudz bijām trenējušies, tomēr uztraukums bija manāms, lai viss izdotos. Visi 70 kandidāti nostājās ierindā ar degošām lāpām rokās, svinīgā solī izgāja cauri Cēsu pilsētas centram un vecpilsētai,  jaunsargi visi parādīja savu patriotisko pusi, kā arī stāju un to, ka viņi ir ļoti spējīgi jaunieši, kuri atbildīgos brīžos spēj savākties, pat neskatoties uz – 11 grādu stipro salu un vēju. Pasākuma laikā pils iekšpagalmā degoša ugunskura un lāpu gaismā jaunsargi demonstrēja savas apgūtās pamatiemaņas soļošanā, braši tika dziedāta valsts himna un saņemti apsveikumi no vecāku un instruktoru puses, kā arī Jaunsardzes centra Vidzemes 3.  Novada pārvaldes vadītāja personīgi. Jaunsargi saņems jaunsargu apliecības nedaudz vēlāk, bet, atbildot uz 3. Novada pārvaldes vadītāja sveicienu, braši noskandēja jaunsargu devīzi „Augsim Latvijai!”. It kā sveicienu sūtot jaunsargiem un Barikāžu dalībniekiem, pils Lademahera tornī vienmēr esošais Latvijas karogs stalti plīvoja dzestrajā ziemeļvējā.

Pasākums noslēdzās ar karstas tējas un svētku kliņģera baudīšanu, saviesīgām sarunām turpat pils iekšpagalmā.

Vēlos pateikt paldies visiem, kuri ieradās, arī jaunsargu vecākiem par sadarbību, Cēsu vēstures muzeja vadībai, kolēģiem un Cēsu pašvaldības policijas priekšniekam par atbalstu pasākuma nodrošināšanā.

Jaunsargi! Paldies jums, jo jūs esat tie, kuri balsta un pārstāv mūsu Krimuldas vidusskolas vienības vārdu – uz sadarbību!

Foto no svinīgā solījuma ŠEIT!

Informāciju sagatavoja JSI Jānis Liepkalns