2016./2017. mācību gadā Krimuldas vidusskola un  jaunie izglītojamo vecāki vai citas atbildīgās personas slēdz Izglītošanas līgumu.   Tiem, kas līgumu noslēdza 2015./2016. mācību gadā atkārtoti izglītošanas līgums nav jāslēdz.

Lūgums vecākiem ierasties skolā pie bērna audzinātāja un saņemt līgumu.

Lasīt līguma tekstu.