Mar 03,

Mājturības olimpiādē 5. – 9. klasei piedalās 2 meitenes un 3 zēni. Vēlam veiksmi!