Nov 30,

IZM reģionālā konference “Tagad” – par projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”. No Krimuldas vidusskolas konferencē piedalās: Erdmane, Miķelsone, Poēma,  Rupeika.