Krimuldas vidusskolā notiek dabaszinību un matemātikas nedēļa

lupa

19. oktobrī skolotāja S. Upeniece aicina 1. – 6. klases skolēnus iepazīt mikroskopu.

pukes

 

3. novembrī Dabas muzeja nodarbība “Muzejs mūsu bagāžā” 5. – 7. klases.

formula

21. oktobrī Reizrēķina diena.

Zibens

22. oktobrī Latvenergo Sadales tīklu lekcija par elektrodrošību 5. – 8.klases.

Putra

23. oktobrī 1. – 4. klasei Putras diena. Skolotājiem radošās darbnīcas fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetos.