Cienījamie vecāki!

Saistībā ar COVID 19 vīrusa straujo izplatību aicinām novērtēt situācijas nopietnību, ļoti atbildīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz citām valstīm vai masu pasākumiem. Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 turpmāku izplatību, ikviens vecāks aicināts ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas un neapmeklēt vīrusa skartās valstis. Šobrīd ir stingrs aicinājums neapmeklēt Nīderlandi, Lielbritāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Beļģiju, Dāniju, ASV, Grieķiju, Islandi, Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju, Šveici, Itāliju, Japānu, Singapūru, Dienvidkoreju, Irānu, Ķīnu.

Ja tomēr plānojat izbraukt ārpus Latvijas, obligāti līdz 13.martam ziņojiet  klases audzinātājai!

Ja skolēns būs apmeklējis kādu no Covid-19 riska skartajām valstīm, bērniem pēc atgriešanās būs jānodrošina 14 dienu karantīna.

Līdz šim:

  1. Skolā esam izlikuši  informatīvus plakātus gan kā izsargāties no infekcijas, kā nesaslimt, gan kā mazgāt rokas.
  2. Klašu audzinātāji pārrunā ar skolēniem personīgās higiēnas jautājumus un to, kā pasargāt sevi  no vīrusiem, atgādina par roku mazgāšanu.
  3. Skolas darbinieki pastiprināti skatās, lai skolas telpās būtu šķidrās ziepes, roku salvetes un tualetes papīri visās skolas telpās.
  4. Skolas dežurante un  apkopējas  izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, uzkopjot  telpas (palodzes, solu virsmas, durvju rokturus, grīdas, izlietnes, ziepju traukus, ūdens krānus u.t.t.)
  5. Skolotājiem starpbrīžos  ir jāvēdina telpas, skolēniem jāatrodas gaiteņos, stundu laikā tiek vēdinātas koplietošanas telpas ( koridori, garderobe, tualetes).
  6. Papildus dezinfekcijas pasākumi  notiek virtuves blokā.

Sargājot sevi un savus bērnus, sargājiet arī pārējos!