2.februārī Krimuldas vidusskolā tika sveikti lasīšanas veicināšanas projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” eksperti.

Šajā projektā darbojamies jau kopš 2003. gada. Šogad darbu sekmīgi pabeidza 35 jaunie lasītāji.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija eksperti