Esam saņēmuši pateicību par piedalīšanos Baltu valstu literatūras nedēļā

Attēls (884)

Lasīt pateicību (pdf)!

Paldies bibliotekārei Gitai Bratuškinai

Krimuldas vidusskola atbalsta Lietuvas skolu bibliotekāru ideju un iesaistāmies projektā Baltu valstu literatūra. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot skolēnu lasītprasmi.

Lasīt afišu!