Krimuldas vidusskolas bibliotēka jau 2. gadu piedalās projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa”. Šogad tā norit no 26. līdz 30. martam. Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un uzlabot skolēnu lasītprasmi.

Šonedēļ lasām lietuviešu autoru grāmatas, mācāmies saskatīt līdzīgo mūsu valodās, uzzinām vairāk par Lietuvu.