2. oktobrī Skolēnu parlaments vadīja informatīvo līniju 1. – 4. klašu skolēniem “Esi drošs”,
5. – 12. klašu skolēniem “Drošība internetā”.

6. oktobrī Klases stundā audzinātāji vadīja stundas, izmantojot dažādus materiālus, un pārrunāja.
Filmu “Lai Dzīvo bērni 2015” skatījās un analizēja 1. – 4., 8., 9., 12.klases
Drošība mājās – pārrunāja 5.a klase.
Droša vide – internets 10. klase.

9. oktobrī tikšanās ar VP Rīgas reģionālās pārvaldes Siguldas iecirkņa vecāko inspektori E. Liepiņu.

8.b klase piedalās konkursā “Esi drošs neesi pārdrošs”.

4. un 8. klases piedalīsies diagnosticējošajā darbā par ceļu satiksmes noteikumiem.