Apsveicam!

Dārtu Andu Šenbergu ar iegūto 1.vietu

(izvirzīta uz valsts olimpiādi)

Nauri Strautnieku ar iegūto 3.vietu

Pierīgas novadu skolu bioloģijas olimpiādē.

Paldies skolotājai I.Lapsai