Apsveicam!

Undīni Vimbu

ar iegūto

2.vietu

Pierīgas novadu skolu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.

Paldies skolotājai Dagnijai Ozoliņai