Apsveicam!

Krišu Puķīti

ar iegūto 2.vietu

Pierīgas novadu skolu ģeogrāfijas olimpiādē 

Paldies skolotājai I.Poēmai