Apsveicam! 

Krišjāni Imantu Cerbuli

ar iegūto 3.vietu

Pierīgas novadu skolu fizikas olimpiādē 

Paldies skolotājam M.Gulbim