Apsveicam

Samantu Suķi

ar iegūto

2. vietu 

Latvijas universitātes Neklātienes matemātikas skolas organizētā

 konkursa “Tik vai..Cik?” kopvērtējumā

Paldies skolotājai I. Rupeikai

 Skatīt laureātu sarakstu