Izvērtēti Patentu valdes un Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas, Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālās grupas, Junior Achievement Latvia un Valsts izglītības satura centra kopīgi rīkotā video konkursa “Radi. Dari. Aizsargā” pieteikumi.

Starp veiksmīgākajiem Krimuldas vidusskolas 7.klases skolēnu Annas Helēnas Jansones, Lauras Adriānas Olekšas un Lolitas Staueres pieteikums “Neesi negodīgais konkurents – domā, dari, aizsargā!”

Skolēnu VIDEO!

Paldies skolotājai Agritai Saulītei

Vairāk informācijas ŠEIT!