HETI LORETU OZOLANTI 

ar iegūto

1.vietu 

PATRĪCIJU STRAUTĀNI

ar iegūto

atzinību 

Pierīgas novadu skolu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē 

Paldies skolotājai  Guntai Vēverei

 

DACI IGNATOVU 

ar iegūto

1.vietu 

Pierīgas novadu skolu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē 

Paldies skolotājai  Evitai Kurtiņai un Guntai Vēverei