Melānija Rakova ieguva 2. pakāpes diplomu

Sindija Bičkovska ieguva 3. pakāpes diplomu

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi” Pierīgā

Paldies skolotājai Marijai Vītolai

Skatīt!