Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”
Pierīgas skolu darbu kopvērtējumā izvirzīti uz 2. kārtu:

Melānija Rakova 1.-3. klašu grupa

Sindija Bičkovska,
Gustavs Krūmiņš un
Elizabete Anna Vaičuka
4.-6. klašu grupa

Paldies pedagoģei Marijai Vītolai