Pierīgas novadu skolu rudens krosā

Alise Eiduka – 2. vieta

Kristaps Ozoliņš – 3.vieta

Ance Lucāne – 4. vieta
Amanda Tillere – 4. vieta
Sigita Kozuliņa – 4. vieta

Krimuldas vidusskola kopvērtējumā ieguvusi 5. vietu.

Paldies sporta skolotājām Airai Kurtiņai un Lizai Civiļovai!