3.a klase

“Sporto visa klase”

noslēguma pasākumā Jelgavā izcīnīja

1.vietu 

Apbalvoti ar Ceļojošo kausu, mazo kausu, medaļām un diplomiem,

un 3 (trīs) dienu radošo nometni Ventspilī no 2016.gada 27.maija līdz 2016.gada 29.maijam.

Paldies sporta skolotājai Airai Kurtiņai un audzinātājai Baibai Liepiņai

Lasīt ziņu laikrakstā “Auseklis”