Pierīgas novadu apvienības angļu valodas olimpiādē 10. – 12. klasēm

Niklāvs Roberts Kalvāns

ieguvis

1. vietu

Laura Suhanova 

ieguvusi

atzinību

Paldies skolotājai Ingai Cielēnai