Laura Suhanova 

Pierīgas novadu skolu vēstures olimpiādē 12. klasēm ieguvusi

1. vietu

Paldies skolotājai Ritai Erdmanei