Lepojamies ar 12.klases skolnieci Artu Evelīnu Timermani, kura šogad kļuvusi par 8.Jauniešu Saeimas deputāti.