Septīto klašu skolēni piedalās angļu valodas olimpiādē Krimuldas vidusskolā

3. martā Krimuldas vidusskolā jau piekto gadu pulcējās apkārtējo novadu septīto klašu skolēni, lai demonstrētu savas zināšanas angļu valodas olimpiādē. Olimpiādes organizatori Inga Cielēna un Linards Kumskis stāsta, ka pirms pieciem gadiem tapusi ideja rīkot olimpiādi ar mūsdienīgiem, starpdisciplināriem uzdevumiem, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, skolotājiem apmainoties pieredzē, pārrunājot aktualitātes. Skolēniem pārbaudīt savas zināšanas un iepazīt angliski runājošo valstu kultūru ir aktuāla joprojām – skolās aktīvi tiek ieviesta kompetenču (lietpratības) un starppriekšmetu pieeja. Šogad papildus angļu valodai tika integrēti matemātisko un loģisko zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi. Olimpiāde ietvēra klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus, vairāki uzdevumi bija e-vidē ar balsošanas pultīm.

Olimpiādē savas zināšanas pārbaudīja 23 septīto klašu skolēni no Inčukalna, Lēdurgas, Sējas un Vidrižu pamatskolas, kā arī Krimuldas, Siguldas pilsētas un Vangažu vidusskolas. Olimpiādi ievadīja Krimuldas vidusskolas skolēnu sagatavotais koncerts ar dziesmām angļu valodā un dejām.

Krimuldas vidusskolā uz angļu valodas olimpiādi pulcējas septiņu skolu skolēni. Foto: A. Saulīte

Apkopojot olimpiādes rezultātus, secinām, ka skolēnu zināšanas ir labas, līdzīgas starp dažādajām skolām. Svarīgi, lai olimpiāde tās dalībniekiem ir kā svētki un sagādā pozitīvas emocijas. Novērtējuma anketās skolēni pozitīvi vērtēja interesantos uzdevumus, draudzīgo atmosfēru skolā, koncertu un balvas.

Paldies Krimuldas vidusskolas svešvalodu skolotājiem par olimpiādes organizēšanu, kā arī kaimiņskolu skolotājiem par skolēnu ieinteresēšanu un sagatavošanu angļu valodas olimpiādei.

            Paldies skolas administrācijai un Krimuldas novada domei par atbalstu.