Aicinām ģimenes, kurās ir 3 vai vairāk bērni, pieteikties pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām.

Apmaksātu bērnu ēdināšanu līdz 2021./2022.mācību gada I.semestra beigām Krimuldas vidusskolā piešķir ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par periodu pēc  minētā lēmuma piemērošanas brīža.

Apmaksātai ēdināšanai var pieteikties aizpildot iesnieguma formu Krimuldas novada Sociālajā dienestā vai izglītības iestādē.

Iesnieguma forma ŠEIT.