burti

Nāc un mācies Krimuldas vidusskolas 1.klasē !

  • Kopā ar klases audzinātājām Tevi gaida aizraujoši piedzīvojumi ĀBECES pasaulē un ciparu valstībā.

  • Tev būs iespēja izzināt dabu, apkārtni, dziedāt un sportot.

  • Tevi gaida labiekārtoti kabineti un mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošana pasaules izzināšanā.

  • Būs iespēja darboties tev saistošos interešu pulciņos.

  • Varēsi apmeklēt bibliotēku, sporta zāli un peldbaseinu.

  • Par tavu veselību un drošību rūpēsies skolas medmāsa un atbalsta personāls (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagogs palīgs).

Tavi vecāki var pieteikt Tevi skolā katru darba dienu skolas kancelejā no plkst. 9:00 – 13:00