Uz skolu tiek aicinātas daudzbērnu ģimenes, kurām 4 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīga persona, kura turpina mācības vispārizglītojošā mācību iestādē, rakstīt iesniegumu par brīvpusdienām Krimuldas vidusskolā. Ja bērns nemācās Krimuldas vidusskolā un neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi Krimuldas novadā, bez iesnieguma vēl nepieciešama izziņa no konkrētās iestādes.