8.a klase un audzinātāja Dzintra Ginta  Labo darbu nedēļā apmeklēja dzīvnieku patversmi “Ulubele”. Skolēni,  dodoties uz patversmi, sarūpēja suņu un kaķu pārtiku un citas dzīvnieku aprūpei nepieciešamās lietas. Patversmes darbinieki nelielā ekskursijā iepazīstināja ar dzīvnieku patversmes ikdienas darbu. Noslēgumā bija iespēja slēgt līgumus par suņu pastaigām, dodot dzīvniekiem ikdienā tik nepieciešamo kustību prieku.