Par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai

• 26.04. skatuves runas konkurss “Mana Latvija” (1.-12.kl.)

• Zīmējumu izstāde “Mana Latvija”(1.-6.kl.)

Lasīt afišu!

Skatīt foto!