Žils Verns “Astoņdesmit dienās ap zemeslodi” 

Jau izsenis lasīšana cilvēkam ir bijusi kā augstākais izglītošanās mērķis, kā balva, kā  dzīves piepildījums. Mūsdienu dzīves ritms grāmatu lasīšanas kultūru ir pagriezis citā gultnē, grāmatas un lasīšana vairs nav tik svarīgas cilvēka attīstībai, cik svarīga ir grāmatu komerciālā puse, aizmirstot, ka lasīšana mazajam cilvēkam ir vajadzīga, lai  attīstītos par intelektuālu, domājošu personību. Lūk, 10 iemesli, kāpēc lasīt grāmatas – prāta stimulēšana, stresa mazināšana, zināšanas, vārdu krājuma papildināšana, atmiņas uzlabošana, analītisko spēju uzlabošanās, uzlabotas koncentrēšanās spējas, uzlabotas rakstīšanas prasmes, iekšējs miers, izklaide.

Franču rakstnieka Žila Verna piedzīvojumu romāns “Astoņdesmit dienās ap zemeslodi” ir fantastiska grāmata, lai iepazītu pasauli, dažādu tautu kultūras, dažādus varoņu raksturus, arī rēķinātu matemātiskus uzdevumus, lai saprastu attālumus un laikus. Šī grāmatas valoda ir bagāta, brīžiem grūti uztverama, un ir kā pārbaudījums lasītājam, vai tas spēs tikt ar šo uzdevumu galā.

5.a un 5.b klases skolēni brīnišķīgi tika galā ar šo uzdevumu, turklāt skolēni ne tikai izlasīja šo grāmatu, bet arī veidoja dažādus radošos darbus, kas saistīti ar grāmatas saturu – krustvārdu mīklas, jautājumu un atbilžu spēles, galda spēles ar dažādām iespējām – zemeslodes apceļošanu, punktu krāšanu, kā tikt līdz Londonai (80 lauciņi), vārdu spēle, atmiņas spēle. Īpaši gribētos uzsvērt 5.a klases skolēna Ritvara Pučura kvalitatīvi veidoto galda spēli, kur var ne tikai apceļot pasauli, bet arī rīkoties ar naudu, kā arī domāt, atbildot uz jautājumiem. 5.b klases skolēna Jāņa Kalniņa vizuālais satura pārstāts, papildināts ar krustvārda mīklu, bija labs ieskats grāmatas satura būtībā. Paldies arī 5.a klases skolniecei Karlīnai Ansviesulei par burvīgo misis Audas tēlojumu, 5.a klases skolēnam Eduardam Ančevskim par azartisko punktu iegriešanas ratu jautājumu un atbilžu spēlei, 5.b klases skolniecei Jetei Patrīcijai Kublickai par jautājumu un atbilžu spēles pārliecinošo vadīšanu.

Visas spēles apskatāmas skolas bibliotēkā.

 

Kā noslēgums šim lielajam darbam 5.a un 5.b klase apmeklēja Valmieras teātra izrādi “80 DIENĀS APKĀRT ZEMESLODEI” , ceļojums laikā 2 daļās ( 2h 30 min.), kur skolēni visas lasītās situācijas varēja vērot jau brīnišķīgā Valmieras teātra aktieru izpildījumā.

Informāciju sagatavoja Agrita Saulīte

Paldies latviešu valodas skolotājai un 5.a klases audzinātājai Agritai Saulīte!