5.B klase ar interesi iesaistījās pētnieciskā darbībā par dabaszinātņu nozarēm. Skolēni izpētīja tuvāko apkārtni un iejutās dažādu zinātnieku lomās-biologi, ģeogrāfi, ķīmiķi un fiziķi. Meklēja papildus informāciju, zīmēja, rakstīja un prezentēja savu darbu. Grūtākais uzdevums esot uzrakstīt pašvērtējumu, kur jāanalizē, ko jaunu uzzināji, pamatot, kas sagādāja lielākās grūtības. Prieks un gandarījums par skolēnu projektiem.
Skolotāja E.Treija