Bērni pie upesKrimuldas vidusskolas 5.a un 5.c klase 11.oktobrī viesojās “Daugavas muzejā” Doles salā un “Enerģētikas muzejā” Ķegumā. Daugavas muzejā skolēni piedalījās muzejpedagoģiskā nodarbībā par vēsturi. Nodarbība ietverta “Latvijas skolas soma” programmā. Vispirms skolēni gides vadībā iepazinās ar ekspozīciju, kas gan atklāj arheologa profesijas noslēpumus, gan redzamas senvēstures liecības, kas atrastas Doles apkaimē. Tāpat arī izpētījām informāciju par Daugavas resursiem no senvēstures līdz pat mūsdienām un profesijām, kas saistītas ar Daugavu. Pēc tam bērni grupās pildīja uzdevumus, kuru risinājums bija rodams muzeja ekspozīcijā. Visi darbojās ļoti aizrautīgi, bija prieks, ka mākam veiksmīgi sadarboties grupās un strādāt ar informāciju. Savukārt Ķegumā viesojāmies Enerģētikas muzejā, kur var iepazīties ar hidroelektrostacijas darbības principiem, pētīt, kāds elektroenerģijas ieguves veids ir efektīvāks interaktīvā ekspozīcijā, uzzināt par HES būvniecības vēsturi, kā arī aplūkot interesantu senāku un jaunāku laiku elektroierīču sadzīves priekšmetu izstādi. Ir uzzināts daudz jauna, kas papildina un pilnveido zināšanas vēsturē un dabaszinībās.

Foto ŠEIT!

Skolotāja I.Olekša