Skolnieki ar zīmējumiem rokā4.c klase BALTU LITERATŪRAS NEDĒĻAS IETVAROS lasīja un ilustrēja LIETUVIEŠU TAUTAS PASAKAS ,,Zelta ābele “, ,,Pieci aitu gani”, ,,Trīs brāļi “.

Nedēļā paskrēja vēja spārniem, jo darbs tika integrēts literatūras, klases stundā, latviešu valodas stundās.

Cik jauka iespēja izzināt citu tautu darbus!

Skolotāja Zaiga Zaremba