Video instrukcija par paštesta veikšanu: https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

15. līdz 17.novembris

Laboratoriskais skrīninga tests notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem).

17.novembrī 1.-3.klases saņem 1 komplektu testēšanai mājās 21.novembrī.

16 novembrī 4.-12.klašu skolēni saņem 1 komplektu testēšanai mājās –17. novembrī (no rīta, pirms skolas), un 17.novembrī saņem 1 komplektu testēšanai mājās pirms atgriešanās skolā – 21.novembrī.

!!! Svarīgi atcerēties, ka paštestus veic arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie skolēni.

 

22. līdz 26.novembris

Laboratoriskais skrīninga tests notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem).

Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

1.-3.klasēm 1 laboratoriskais skrīninga tests + 1 paštests mājās,

4.-12.klasēm laboratoriskais skrīninga tests 1 paštests skolā.

Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).

 

Ja mājās veiktais paštests ir pozītīvs, skolu apmeklēt nedrīkst un ir jāsazinās ar klases audzinātāju!