20221./2022.mācību gada 1.septembrī Krimuldas vidusskolā mācības uzsāka 407 izglītojamie un mācību gadu pabeidza 403 izglītojamie. 68 izglītojamie mācību gadu pabeidza ar sekmēm, kas nav zemākas par septiņām ballēm un saņēma sudraba atzinības par sekmēm ar ballēm 7,8,9,10 un zelta atzinības par sekmēm ar ballēm 8,9,10.

2020./2021.mācību gada 9.a klase, audzinātāja Dzintra Ginta

2020./2021.mācību gada 9.b klase, audzinātāja Danute Staka

2021.gada 11.jūnijā, svinīgā pasākumā, 9.klašu izglītojamajiem tika izsniegtas apliecības par vispārējās pamatizglītības apguvi. 2020./2021.mācību gadā 9.klasi absolvēja 34 izglītojamie.

2020./2021.mācību gada 12.klase, audzinātāja Sandra Ērgle

2021.gada 30.jūnijā, svinīgā pasākumā, tika izsniegtie vispārējās vidējās izglītības atestāti un eksāmenu sertifikāti. 2020./2021.mācību gadā 12.klasi absolvēja 17 izglītojamie. No tiem seši tika ierakstīti goda grāmatā par izcilām, teicamām, ļoti labām sekmēm – Juris Roberts Kreics, Laura Krista Jelniece, Amanda Rulle, Rihards Blekus, Lauris Botņa-Ezerskis, Ģirts Krasovskis. Lepojamies ar Juri Robertu Kreicu, kurš ieguva simtgades stipendiju.12.klases audzinātāja Sandra Ērgle novēl: “Dzīvē ir maz laika, lai kaut ko darītu vienkārši tāpat, jo tāpat ir skaidrs, ka vienkārši tāpat nekas nenotiks.”