1.-4.klasēm tiek pagarināts brīvlaiks līdz 22.01.2021. 

Mācības attālināti 5.-6.klases atsāk 11.01.2021.