Bērni pie grāmatu plauktiem21.03.2024 Krimuldas vidusskolas aktīvākie 1.klašu lasīšanas veicināšanas projektu dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šo iespēju kā pateicību par paveikto darbu nodrošināja Siguldas novada pašvaldība.

Bērniem bija iespēja iepazīt bibliotēku, apmeklēt Bērnu literatūras centru, piedalīties radošās darbnīcās. Vislielāko interesi izraisīja iespaidīgais tautas grāmatu plaukts, K.Barona Dainu skapis un, protams, plašais bērnu literatūras klāsts.

Mirdzums mazo lasītāju acīs, dažādie jautājumi un aktivitāte bibliotēkas speciālistu rīkotajās nodarbībās liecināja par to, ka šādas izzinošas ekskursijas ir svarīgas lasītprasmes sekmēšanai un intereses par lasīšanu kā procesu izraisīšanai.

Foto ŠEIT!

G.Bratuškina, Krimuldas vidusskolas bibliotekāre