Anita Ābelīte

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Inguna Bērziņa

Sākumskolas skolotāja
Bērna kopšanas atvaļinājumā

Gita Bratuškina

Angļu valodas skolotāja
Bibliotekāre

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās izglītības skolotāja

Daiga Cauce

Vācu valodas skolotāja

Inga Cielēna

Angļu valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta skolotāja

Vita Dankaniča

Sākumskolas skolotāja

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Rita Erdmane

Direktore
Vēstures skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību skolotāja

Dzintra Ginta

Matemātikas skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Mūzikas skolotāja

Lidija Kalniņa

Matemātikas skolotāja

Edīte Kanberga

Sākumskolas, sociālo zinību skolotāja

Maija Kaņepe

Informātikas skolotāja

Vitolds Kucins

Kulturoloģijas skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Aira Kurtiņa

Sporta skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ventis Loks

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ināra Miķelsone

Direktora vietniece izglītības jomā
Bioloģijas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Gunita Ozoliņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ludmila Pētersone

Mūzikas skolotāja
Pedagoga palīgs

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inta Poēma

Ģeogrāfijas un vēstures skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas, sākumskolas skolotāja

Inese Rupeika

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Agrita Saulīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Danute Staka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Antra Šverna

Sporta skolotāja

Ilze Tauriņa

Angļu valodas skolotāja

Evija Treija

Sākumskolas skolotāja

Ilona Trezune

Bioloģijas skolotāja

Staņislavs Vanags

Fizikas skolotājs

Gunta Vēvere

Vizuālās mākslas skolotāja

Daiga Zandberga

Ekonomikas un matemātikas skolotāja