Ruta Pomaskova

Sākumskolas skolotāja

Jeļena Berdņikova

Krievu valodas skolotāja

Zaiga Zaremba

Sākumskolas skolotāja

Līga Kalniņa

Psihologs
Psiholoģijas skolotāja

Anita Ābelīte

Bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Inguna Bērziņa

Sākumskolas skolotāja

Gita Bratuškina

Angļu valodas skolotāja
Bibliotekāre

Kristīne Briede

Sākumskolas skolotāja

Kaija Brisone

Speciālās izglītības skolotāja

Daiga Cauce

Vācu valodas skolotāja

Inga Cielēna

Angļu valodas skolotāja

Liza Civiļova

Sporta skolotāja

Vita Dankaniča

Logopēds
Sākumskolas skolotāja
Bērna kopšanas atvaļinājumā

Zane Eglīte

Sākumskolas skolotāja
Bērna kopšanas atvaļinājumā

Rita Erdmane

Direktore
Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Sandra Ērgle

Mūzikas un sociālo zinību skolotāja

Dzintra Ginta

Matemātikas skolotāja

Dzidra Grinberga

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Mūzikas skolotāja

Lidija Kalniņa

Matemātikas skolotāja

Edīte Kanberga

Sākumskolas, sociālo zinību skolotāja

Maija Kaņepe

Informātikas, programmēšanas pamatu skolotāja

Vitolds Kucins

Kulturoloģijas skolotājs

Laila Kunce

Krievu valodas skolotāja

Aira Kurtiņa

Sporta skolotāja

Evita Kurtiņa

Vizuālas mākslas skolotāja

Inese Loka

Sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ventis Loks

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ināra Miķelsone

Direktora vietniece izglītības jomā
Bioloģijas skolotāja

Dagnija Ozoliņa

Informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Gunita Ozoliņa

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ludmila Pētersone

Mūzikas skolotāja
Pedagoga palīgs

Astrīda Podziņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inta Poēma

Latvijas vēstures, pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Natālija Riherte

Angļu valodas, sākumskolas skolotāja

Inese Rupeika

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Agrita Saulīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Danute Staka

Latviešu valodas, literatūras, speciālās izglītības skolotāja

Antra Šverna

Sporta skolotāja

Ilze Tauriņa

Angļu valodas skolotāja

Evija Treija

Sākumskolas skolotāja

Ilona Trezune

Bioloģijas skolotāja

Ivars Jacis

Fizikas skolotājs

Gunta Vēvere

Vizuālās mākslas, tehniskās grafikas skolotāja

Daiga Zandberga

Ekonomikas un matemātikas skolotāja