Direktores padome

 • Direktore – Rita Erdmane
 • Direktores vietniece mācību jomā 1.-12.kl. – Ināra Miķelsone
 • Direktores vietniece audzināšanas jomā – Dzidra Grinberga
 • Direktores vietniece informātikas jomā – Jana Rozenberga
 • Direktores vietnieks saimniecības jomā – Aivars Auznieks

 

Skolas padome 2017./2018. mācību gads

 • Ineta Grecka – 1.a klase
 • Intars Pučurs –  1.b klase
 • Bērziņa Baiba – 2.a klase
 • Mārtiņš Zemītis – 3.a klase
 • Māris  Čakars – 4.a klase
 • Anna  Rasimenoka – 4.b klase
 • Pēteris Valners5.a klase
 • Agnese Kublicka – 5.b klase
 • Liepiņa Līga  – 6.a klase
 • Agnese Enika – 6.b klase
 • Maira Lazdiņa – 6.b klase
 • Iveta un Aigars Ceri – 8.klase 
 • Artūrs Vēveris – 10. klase
 • Marika Māra Lūciņa – 11.klase
 • Inga Cielēna – pedagogs
 • Daiga Zandberga – pedagogs
 • Evelina Timmermane- izglītojamais (12.kl.)
 • Mārtiņš Ronis – izglītojamais (11.kl.)
 • Rupeika Elīna – izglītojamais (10.kl.)
 • Linards Kumskis – pašvaldība
 • Rita Erdmane – direktore

Skolas padomes sēde 2017. gada 12. oktobrī

Nākamā skolas padomes sēde 2017.gada 23.novembrī plkst. 18.00

 

Skolēnu pašpārvalde

 • Patrīcija Anna Rasimenoka
 • Evelīna Arta Timermane
 • Alise Eiduka
 • Kristers Cipulis
 • Elīna Rupeika
 • Kristija Ločmele
 • Reinis Andrievs Rozentāls
 • Mārtiņš Jēkabs Ronis

Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes notiek katru trešdienu 8. – 9. stunda